About Us

Chairman/Chief Instructor Freddy T.H. Khong Shihan
President Jong Kong Min
General Secretary Melvyn Khong
Hon. Treasurer Sam Choy
Committee Members Edward Yoshioka
Iulian Topor
Ye Lin Kyaw
Koh Wee Kiat